Liên hệ trực tiếp:

Trường TH&THCS Cam Chính

Cam Lộ - Quảng Trị
qti-camlo-thcslethehieu@edu.viettel.vn